IT Intellectual Property

Zarządzanie licencjami,
budowa procesów informatycznych, projektowanie architektury IT,
budowa środowisk Cloud i Hybrydowych
w oparciu o zasady bezpieczeństwa
i normy ISO 2700X oraz 19770.

biuro@it-ip.pl

+48 502 106 346

Wspieramy Cię w Osiągnięciu Twoich celów w IT.

WYSIWYG Web Builder